Specjalizacje autorów

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami naszych autorów

Kolejność jest alfabetyczna według nazwisk autorów


mgr inż. Radosław Grzegorski – zarządzanie sieciami komputerowymi i serwerami, informatyka, grafika komputerowa, technika projektowania stron www., bezpieczeństwo turystyki, łączność krótkofalarska, systemy GPS i APRS, ochotnicze ratownictwo medyczne, strzelectwo sportowe;

www. Autora: http://www.sq7ufo.eu


dr inż. Piotr Krzemień – techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych, metodyka opiniowania wypadków drogowych, optymalizacja obliczeń dotyczących zderzeń pojazdów, systemy GPS i APRS, analiza zapisów monitoringu zewnętrznego, analiza zapisów z kamer samochodowych, działalność naukowa i szkoleniowa, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie; prowadzący firmę: “Biuro Badania Wypadków Drogowych dr inż. Piotr Krzemień“.

www. Autorów:http://www.piotrkrzemien.pl


mgr inż. Krzysztof Lipiński – certyfikowany rzeczoznawca samochodowy MT posiadający wpis na listę biegłych sądowych w Koszalinie, Słupsku oraz Szczecinie, w zakresie rekonstrukcji zdarzeń drogowych, wyceny wartości napraw powypadkowych, wyceny wartości pojazdów, techniki motoryzacyjnej – własna działalność gospodarcza;

www. Autora: http://www.krzysztoflipinski.com.pl


inż. Marcin Piechowicz – zarządzanie sieciami komputerowymi, informatyka, zarządzanie serwerami, technika projektowania stron www.