Category Archive Wypadki drogowe

Nieustąpienie pierwszeństwa – racjonalne spojrzenie

Krzemień P., Nieustąpienie pierwszeństwa a rzeczywista przyczyna wypadku. Propozycja ilościowej oceny problemu, Paragraf Na Drodze nr 3/2010, wyd. IES, str. 58-70.

Streszczenie (PL):

http://www.paragraf.ies.krakow.pl/paragraf-na-drodze-32010/#more-249

Eksperyment widoczności

Ciępka P., Reza A., Krzemień P., Wpływ ulepszonych żarówek halogenowych na natężenie oświetlenia i widoczność pieszych, Paragraf Na Drodze, Numer specjalny 2009 – XI Konferencja PRWD, wyd. IES, str. 183-191.

Streszczenie (PL):

http://www.paragraf.ies.krakow.pl/numer-specjalny-2009/#more-294

Zastosowanie zdjęć satelitarnych i lotniczych w rekonstrukcji wypadków drogowych

Kędziora K., Krzemień P., Ortofotomapa jako narzędzie w opiniowaniu wypadków drogowych, Paragraf Na Drodze, 9/2009, wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, str. 32-40.

Streszczenie (PL):

http://www.paragraf.ies.krakow.pl/paragraf-na-drodze-92009/

Właściwy odstęp między pojazdami

Szadziul R., Krzemień P., Zdalne szkolenie kierowców z zakresu mechaniki ruchu samochodu – właściwe odstępy między pojazdami, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2006 r., wyd. I, str. 109-115.

Pełna wersja artykułu (PL):

2006_Odstepy-miedzy-pojazdami_RS_PK