Category Archive Wypadki drogowe

Eksperyment widoczności

Krzemień P., Wpływ warunków pogodowych na natężenie oświetlenia słonecznego w kontekście planowania eksperymentu widoczności, Paragraf na drodze, Numer 7/2014, wyd. IES Kraków, str. 29-39.

Streszczenie (PL):

http://www.paragraf.ies.krakow.pl/paragraf-na-drodze-62014-2/#more-371

Obliczenia optymalizacyjne zderzeń pojazdów

Krzemień P., Kędziora K., Wach W., Optymalizacja zderzenia pojazdów z uwzględnieniem parametrów ruchu pozderzeniowego; Paragraf na drodze, Wydanie specjalne, nr 9/2013, wyd. IES, Kraków, str. 165-178.

Streszczenie (PL):

http://www.paragraf.ies.krakow.pl/wp-content/uploads/2014/03/Paragraf_Specjalny_2013.pdf

Używanie świateł drogowych

Krzemień P., Używanie świateł drogowych – obowiązek czy zalecenie?; Paragraf na drodze, Numer 6/2013, wyd. IES Kraków, str. 71-77.

Streszczenie (PL):

http://www.paragraf.ies.krakow.pl/paragraf-na-drodze-62013/#more-151

Zastosowanie czujników przyspieszeń do odtwarzania ruchu pojazdów

Kędziora K., Krzemień P., Wach W., Usage of acceleration sensors for measuring the parameters of car curvilinear movement – comparison of results of simulation and experimental researches, czasopismo: Machine Dynamics Researches, 2012, vol. 36, no. 3, s. 45-52, wydany w czerwcu 2013 r.

Streszczenie i źródło (EN):

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4623b93d-0e8e-42de-8fa8-e7a056b7e6f5?q=bwmeta1.element.baztech-13a731d8-96a8-42a1-adc0-a49425d76dcb;4&qt=CHILDREN-STATELESS

http://mdr.simr.pw.edu.pl/index.php/MDR/issue/view/12

Odbiorniki GPS jako ślady kryminalistyczne

Krzemień P., Unarski J., Grzegorski R., GPS receivers as sources of digital evidence, Problems of Forensic Sciences 2013, vol. 95 (XCV), p. 651-669

Pełna wersja artykułu (EN, PL-dalsza część artykułu):

www.forensicscience.pl/pfs/95_Krzemien.pdf

Obliczenia optymalizacyjne zderzeń pojazdów

Krzemień P., Dyskusja nad kryteriami optymalizacji zderzenia pojazdów, Paragraf Na Drodze nr 10/2012, wyd. IES, Kraków, str. 33-44.

Streszczenie (EN):

http://www.paragraf.ies.krakow.pl/paragraf-na-drodze-102012/

Obliczenia optymalizacyjne zderzeń pojazdów

Krzemień P., Gajek A., Wpływ postaci funkcji jakości oraz wag kryteriów cząstkowych na wyniki optymalizacji zderzenia metodą genetyczną, Czasopismo Techniczne Mechanika 5-M/2012, Zeszyt 10, s. 173 – 183 Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, wrzesień 2012 r.

Pełna wersja artykułu (PL):

http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i5/i6/i3/i6/r15636/KrzemienP_WplywPostaci.pdf

Zastosowanie czujników przyspieszeń do odtwarzania ruchu pojazdu

Kędziora K., Krzemień P., Wach W., Waluś K. J., Wykorzystanie czujników przyspieszeń do pomiarów parametrów krzywoliniowego ruchu samochodu – porównanie wyników badań symulacyjnych i eksperymentalnych, materiały XX Francusko-Polskiego Seminarium Mechaniki, s. 51-57.

(PL)

Zastosowanie czujników przyspieszeń do odtwarzania ruchu pojazdów

Kędziora K., Krzemień P., Wach W., Problematyka interpretacji danych z wybranych urządzeń rejestrujących parametry ruchu pojazdów, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, czerwiec 2012 r.

(PL)

Zastosowanie czujników przyspieszeń do odtwarzania ruchu pojazdów

Kędziora K., Krzemień P., Wach W., Problematyka interpretacji danych z wybranych urządzeń rejestrujących parametry ruchu pojazdów, czasopismo: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 2012, Vol. 57 (2), p. 103-112.

Pełna wersja artykułu (PL):

http://www.pimr.poznan.pl/biul/2012_2_19KKW.pdf