Category Archive Nowości

Optymalizacja zderzeń metodą ewolucyjną

P Krzemień, A Gajek, Optimization of the force impulse parameters during collision of the vehicles using the evolutionary algorithm, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 421, Exploitation of automobiles, październik 2018 r.

Pełna wersja artykułu (EN):

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/421/3/032015/meta

Kamery zewnętrzne – obliczanie prędkości, cz. 1

Krzemień P., Grużewski R., Witkowski W., Wpływ kąta usytuowania optycznej osi kamery monitoringu względem jezdni na odczyt prędkości i opóźnienia hamowania pojazdu z zapisu wideo. Część 1, Paragraf na drodze, Numer specjalny 9/2017, wyd. IES, Kraków, s. 167-177.

Spis publikacji, bez streszczeń (PL):

http://www.paragraf.ies.krakow.pl/numer-specjalny-wrzesien-2017-materialy-xv-konferencji-problemy-rekonstrukcji-wypadkow-drogowych/#more-875

Optymalizacja zderzeń metodą ewolucyjną

Krzemień P., Optymalizacja modelu zderzenia pojazdów metodą ewolucyjną, rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska 2016

Informacja o źródle (PL):

http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=65198

Miejsce zdarzenia a zabezpieczony materiał dowodowy

Lipiński K., Miejsce zdarzenia a zabezpieczony materiał dowodowy, Opinia sądowa.pl, 4/2016.

Pełna wersja artykułu (PL):

2016_Miejsce-zdarzenia-a-zabezpieczony-material-dowodowy_KL

Zaufanie do prawa drogowego

Krzemień P., Regulacje ruchu drogowego i ich wpływ na zachowania kierowców – zaufanie do prawa, Opinia sądowa.pl, 2/2016.

Pełna wersja artykułu (PL):

2016_Zaufanie-do-prawa_PK

lub:

http://www.zielona-gora.po.gov.pl/magazyn/upload/lektury_elektroniczne/2016-zaufanie-do-prawa-pk.pdf

Eksperyment widoczności

Krzemień P., Stopień zachmurzenia a widoczność w czasie zmierzchu, Paragraf na drodze, Numer specjalny 9/2015, wyd. IES, Kraków, s. 203-214.

Spis publikacji, bez streszczeń (PL):

http://www.paragraf.ies.krakow.pl/679/#more-679

Kamery samochodowe – obliczanie prędkości

Krzemień P., Grużewski R., Witkowski Z., Zapis z kamer samochodowych jako źródło informacji o prędkości pojazdów, Paragraf na drodze, Numer specjalny 9/2015, wyd. IES, Kraków, s. 187-202.

Spis publikacji, bez streszczeń (PL):

http://www.paragraf.ies.krakow.pl/679/#more-679

Obliczenia optymalizacyjne zderzeń pojazdów

Krzemień P., Gajek A., Kędziora K., Algorytm ewolucyjny jako wiarygodna metoda modelowego opisu zderzeń pojazdów, Eksploatacja i bezpieczeństwo pojazdów, praca zbiorowa pod red. Władysława Mitiańca, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, wrzesień 2014 r., s. 71-87.

Informacja o źródle (PL):

http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=4745%7D%7D%3C/resourceDetailsBPP&rId=48125

Eksperyment widoczności

Krzemień P., Wpływ warunków pogodowych na natężenie oświetlenia słonecznego w kontekście planowania eksperymentu widoczności, Paragraf na drodze, Numer 7/2014, wyd. IES Kraków, str. 29-39.

Streszczenie (PL):

http://www.paragraf.ies.krakow.pl/paragraf-na-drodze-62014-2/#more-371

Obliczenia optymalizacyjne zderzeń pojazdów

Krzemień P., Kędziora K., Wach W., Optymalizacja zderzenia pojazdów z uwzględnieniem parametrów ruchu pozderzeniowego; Paragraf na drodze, Wydanie specjalne, nr 9/2013, wyd. IES, Kraków, str. 165-178.

Streszczenie (PL):

http://www.paragraf.ies.krakow.pl/wp-content/uploads/2014/03/Paragraf_Specjalny_2013.pdf