Zastosowanie czujników przyspieszeń do odtwarzania ruchu pojazdów

Zastosowanie czujników przyspieszeń do odtwarzania ruchu pojazdów

Kędziora K., Krzemień P., Wach W., Usage of acceleration sensors for measuring the parameters of car curvilinear movement – comparison of results of simulation and experimental researches, czasopismo: Machine Dynamics Researches, 2012, vol. 36, no. 3, s. 45-52, wydany w czerwcu 2013 r.

Streszczenie i źródło (EN):

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4623b93d-0e8e-42de-8fa8-e7a056b7e6f5?q=bwmeta1.element.baztech-13a731d8-96a8-42a1-adc0-a49425d76dcb;4&qt=CHILDREN-STATELESS

http://mdr.simr.pw.edu.pl/index.php/MDR/issue/view/12

About the author

Radosław Grzegorski administrator