Obliczenia optymalizacyjne zderzeń pojazdów

Obliczenia optymalizacyjne zderzeń pojazdów

Krzemień P., Gajek A., Wpływ współczynnika restytucji i kąta stożka tarcia na wyliczaną prędkość w zderzeniach – algorytm ewolucyjny jako narzędzie obliczeń, Paragraf Na Drodze, XII Konferencja PRWD, wyd. IES, październik 2011, str. 221-239.

Streszczenie (PL):

http://www.paragraf.ies.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/12/specjalny.pdf

About the author

Radosław Grzegorski administrator