Zastosowanie zdjęć satelitarnych i lotniczych w rekonstrukcji wypadków drogowych

Zastosowanie zdjęć satelitarnych i lotniczych w rekonstrukcji wypadków drogowych

Kędziora K., Krzemień P., Ortofotomapa jako narzędzie w opiniowaniu wypadków drogowych, Paragraf Na Drodze, 9/2009, wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, str. 32-40.

Streszczenie (PL):

http://www.paragraf.ies.krakow.pl/paragraf-na-drodze-92009/

About the author

Radosław Grzegorski administrator